Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är kritiskt till flera förslag i Läkemedelsutredningen. Framför allt vänder man sig mot förslaget att ersätta det särskilda statsbidraget för läkemedelsförmånerna med ett generellt statsbidrag.

I sitt remissvar skriver SKL att man räknar med att läkemedelskostnaderna kommer att öka snabbt de kommande åren. Samtidigt finns det ingen garanti om uppräkning över tid av det generella statsbidraget. Därmed skulle förslaget kunna slå hårt mot regionernas ekonomi.

– Det finns behov av förändringar av läkemedelssystemet och ambitionen med utredningen är god, men vi kan inte acceptera det här förslaget. Svårbudgeterade kostnader och minskade möjligheter till utveckling kommer att drabba patienterna i förlängningen, säger Marie Morell (M), ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

SKL nobbar också förslaget om att NT-rådet ska bli en egen myndighet. Organisationen tycker att NT-rådets verksamhet ska utvecklas – men att arbetet även i fortsättningen ska utgå från regionerna.

Läs hela remissvaret här.

Läs även:

Konkurrensverket säger nej till läkemedelsutredningens förslag

Läkemedelsutredningen: Regionerna ska få fullt finansieringsansvar