Bahman Darkahi, kirurg och skyddsombud för läkarna vid Lasarettet i Enköping, har i en så kallad 6:6a-framställan till arbetsgivaren begärt att man åtgärdar brister i arbetsmiljön kopplade till att ett nytt operationsplaneringssystem, Orbit, införts på sjukhuset.

– Vi har Cosmic som journalsystem. Vi var kritiska till det, men man börjar vänja sig. Så skaffar de Orbit … Alla börjar bli röda i ansiktet av irritation efter en stund. Det är ett bottennapp, säger Bahman Darkahi.

Orbit är opraktiskt, det är inte integrerat med Cosmic, det finns ingen möjlighet att diktera, det går att ordinera två kontraindikationer utan att systemet reagerar, allt klickande är lagt på läkargruppen och patientsäkerhetsrisken är stor, enligt skyddsombudets framställan.

– Om jag ska anmäla en operation måste jag logga in i Orbit och göra om allt jag skrivit i Cosmic – om patienten är rökare, diagnos, antibiotika, etc. De två systemen känner inte till varandra.

– Och om patienten är poliklinisk kan jag inte diktera heller och koppla patienten i Orbit till diktatet. Man måste gå ut ur patientjournalen, det kräver dubbla skärmar. Det tar längre tid, och det är patientosäkert. Det är risk att det blir fel. Systemet känner inte igen om patienten redan är registrerad eller ej. Den känner inte av fel, den sväljer allt, säger Bahman Darkahi.

I framställan, som är ställd till förvaltningsdirektören vid lasarettet, begär skyddsombudet att en rad åtgärder vidtas för att komma tillrätta med problemen och en handlingsplan för hur detta kan göras i samverkan med de anställda. Det handlar om insatser för att förbättra programmet, anlita IT-experter, ge arbetstagarna kunskaper för att förebygga patientskador, anlita företagshälsovård för att motverka risker med stress, fördela arbetsuppgifter och motverka risker så att arbetsmiljön blir tillfredsställande samt öka ansvarigas kunskper om arbetsmiljölagstiftningen. 

Vad händer nu?

– Jag väntar på svar de närmaste veckorna, säger Bahman Darkahi.

Bahman Darkahi har begärt svar från arbetsgivaren senast den 1 juni.

Johanna Woltjer, ny sjukhusdirektör för Lasarettet i Enköping sedan några dagar, har uppdaterat sig i frågan. Hon säger att Orbit är ett regionövergripande program som även finns på Akademiska sjukhuset och på Samariterhemmet i Uppsala sedan början av året. I Enköping finns det sedan i mitten av februari.

– Inför att programmet infördes gjordes en riskanalys centralt i regionen. När det gäller funktionaliteten har vi blivit uppmärksammade på att det finns förbättringspotential. Vi framför löpande våra synpunkter till systemförvaltarna. Vi har också fått information om att det ska komma en användarenkät, och då kan användarna rapportera in direkt till utvecklarna. Vi tittar även på om det finns något mer vi kan göra för att förbättra arbetsmiljön för användarna, och följer förstås upp att patientsäkerheten inte påverkas, säger Johanna Woltjer.

Tjänsten förvaltningsdirektör, som skyddsombudets begäran var ställd till, har bytt namn till sjukhusdirektör.

Framställan enligt arbetsmiljölagen 6:6a 

Skyddsombud eller arbetstagare ska först be arbetsgivaren att agera mot brister i och risker med arbetsmiljön.

Om det inte hjälper kan skyddsombud med formell hänvisning till 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Arbetsgivaren ska svara inom den tidsfrist skyddsombudet angett.

Om skyddsombudet inte fått tillfredsställande svar eller om svaret kommer för sent kan skyddsombudet gå vidare och begära hjälp från Arbetsmiljöverket som kan besluta om föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen 7:7.

Läs mer på av.se.