Theodor Lav, ordförande för SLF student

»Du är fruktansvärt söt« och «Gillar du äldre killar?«. Det skrev läkarstudenten under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) till en 14-årig flicka som han sökt upp på Facebook efter ett patientbesök. Under perioden kontaktade han även en annan minderårig patient.

Universitets disciplinnämnd har beslutat att studenten ska stängas av i tjugo veckor. Ett universitet har dock inte själva mandat att avskilja studenter från en utbildning.

– Vi måste agera rättssäkert. Som universitet kan vi stänga av en student upp till sex månader. Men frågan om avskiljande avgörs av Högskolans avskiljandenämnd, sa Örebro universitets rektor Johan Schnürer till Läkartidningen.

Sveriges läkarförbund student (SLF student) anser dock att universiteten kan göra mer för att stoppa olämpliga individer. Den fackliga organisationen är också orolig för hur det ska bli när den nya läkarutbildningen införs år 2021.

I dag har universiteten bland annat möjlighet att underkänna en olämplig läkarstudent tills det inte ges några fler provtillfällen och studenten därmed inte kan komma vidare i utbildningen. Regionerna har också haft möjlighet att neka olämpliga studenter särskilt förordnande när det är dags för AT.

I och med den nya sexåriga legitimationsgrundande utbildningen läggs större ansvar på universiteten eftersom legitimationen ges direkt efter examen.

– Vi ser att universiteten inte är förberedda på detta. Det är allvarligt. Lämplighetsbedömningen blir i princip obefintlig. I många andra länder är det mer nolltolerans och en kontinuerlig utvärdering av lämplighet, säger Theodor Lav som är ordförande i SLF student.

Vad borde universitet göra enligt er?

– Det är en svår fråga. Man måste ha tydliga krav så att studenterna vet vad som gäller, vad som förväntas för att man ska vara lämplig. Sedan måste man ha en kontinuerlig utvärdering under utbildningen. Ser man tendenser till olämplighet så ska studenten få möjlighet att ändra sitt beteende, säger Theodor Lav.

Han tycker också att det är viktigt att handledare tar sitt ansvar för att uppmärksamma olämpliga läkarstudenter och att universiteten bör se över sin antagningsprocess i syfte att förhindra uppenbart olämpliga studenter.

När det gäller grunderna för avskiljande tycker SLF student att högskolelagen bör ändras så att utbildningar till kontaktyrken omfattas av ett strängare regelverk.

– Vi tycker att avskiljande ska kunna komma ifråga om en student har visat sig uppenbart olämplig för läkaryrket. Det är uppenbart att rådande lagstiftning är för snäv, även om det förstås är viktigt att man har rättssäkra bedömningar, säger Theodor Lav.

Läs också: 

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student