Post och logistik kan ha störst nytta av AI, följt av tung industri och tillverkning. Det tror ungefär åtta av tio svenskar i en undersökning som IT-konsultbolaget Tieto har gjort. Bara 7–8 procent ansåg att de branscherna inte skulle gynnas av AI.

I andra änden av listan kommer sjukvården. Där är det hela 22 procent som tror att branschen inte gynnas alls av AI. Det är dock fortfarande två tredjedelar som tror att AI kan spela en positiv roll i sjukvården.

Tieto har också frågat i vilka yrkesroller AI förbättrar eller försämrar besluten. Där tror de svarande att banktjänstemäns och finansiella rådgivares beslut gynnas i störst utsträckning. Däremot tror hela 66 procent att sjuksköterskors beslut blir sämre med AI, följt av läkare med 61 procent.

Om man ändå tittar på vilka områden inom sjukvården där svenskarna tror att artificiell intelligens gör störst nytta, placerar sig forskningen bäst. Drygt sex av tio tror att AI kan hjälpa forskare att analysera stora mängder data. Minst förtroende för AI har man när det kommer till medicinska råd över telefon och chatt.

Det är därtill inte så många som vill få sin diagnos ställd av en dator utan mänsklig inblandning. 8 procent kan tänka sig att få alla typer av diagnoser ställda genom AI medan 17 tycker att det är okej för enklare diagnoser. Det stora flertalet, 43 procent, vill att en människa godkänner diagnosen om en dator ska ställa den. En fjärdedel säger blankt nej till alla typer av AI-diagnoser.

1 144 svenskar har svarat på frågorna i Tietos webbenkät, vilken gjorts av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov. Undersökningen har även gjorts i Norge och Finland och totalt har 3 659 personer svarat. Läs mer på Tietos webbplats.