Frågan om att anställa underläkare att utföra sjuksköterskeuppgifter har varit mycket omdebatterad under den senaste tiden.

Bland annat har Sveriges yngre läkares förening (Sylf) varit kritisk mot upplägget som finns på flera håll i landet. Ett exempel är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som erbjudit läkarstudenter som gått klart termin nio sommaranställning som sjuksköterskor.

Nu sätter Sveriges läkarförbund student ner foten och startar ett upprop under parollen »Låt underläkare arbeta som underläkare«.

»Inte nog med att dagens läkarstudenter ska bära upp vården under sommarmånaderna med ett alltför knappt stöd – de ska också bära upp den för en annan profession med andra arbetsuppgifter till en lägre lön. Någonstans måste vi sätta stopp och nu är gränsen nådd«, skriver SLF student i ett pressmeddelande.

– Vi gör det här för att samla röster kring frågan om varför underläkare har börjat anställas i syfte att arbeta som sjuksköterskor. Från SLF students sida så ser vi att det som ohållbart i och med att det handlar om en viktig introduktion till det kommande läkaryrket för våra medlemmar, säger Theodor Lav, ordförande i SLF student, till Läkartidningen. 

– Vi ser gärna att man breddar sin kompetens med omvårdnadsuppgifter, men gärna tidigare och i form av läkarassistenstjänster, fortsätter han.

Vad är det stora problemet med att man anställer underläkare för att utföra sjuksköterskeuppgifter?

– Problemet är att våra underläkare då går miste om ett väldigt bra tillfälle att få prova på och lära sig att ha det medicinska ansvaret för första gången. Dessutom missar man en god merit inför kommande AT.

Vad hoppas ni att uppropet ska ge?

– Vi hoppas kunna samla röster och visa det här mot arbetsgivarna – framför allt i Stockholm, Göteborg och Uppsala, som nu har börjat anställa underläkare i syfte att arbeta som sjuksköterskor – och visa på att det här inte är vad folk vill.

SLF Students upprop finns att ta del av här.

Läs mer:

Sjukhusdirektörer kritiserar läkarfacket

Mycket debatt om sjuksköterskelösa avdelningar

»Sylf måste säga nej till att underläkare ersätter sjuksköterskor«

Sylf varnar läkarstudenter för sommarjobb som sjuksköterskor

Läkarstudenter erbjuds jobb som sjuksköterskor i sommar

Akademiska väljer att ersätta sjuksköterskor med läkarstudenter