Region Västerbotten redovisade för en dryg månad sedan ett positivt resultat på 35 miljoner kronor för 2018. Men hälso- och sjukvården går back 329 miljoner gentemot budget. Tillsammans kostade nämndernas verksamheter 496 miljoner kronor mer än planerat. 

Regiondirektör Kent Ehliasson konstaterar att befolkningen blir äldre och därmed har större vårdbehov. Samtidigt minskar tillgången på arbetskraft och den högspecialiserade är kostnadsdrivande. Nu har han lämnat över en plan till politikerna för att minska utgifterna i de verksamheter som drar över budget. Totalt handlar det om 565 miljoner kronor åren 2020–2022.

– För att klara omställningen krävs en mängd åtgärder och att alla förvaltningar och enheter hjälps åt och både sparar och utvecklar samtidigt, säger Kent Ehliasson i ett pressmeddelande.

Vården ska till exempel flyttas närmare patienten, vilket innebär mer fokus på primärvård och egenvård. En mer exakt plan för detta ska vara klar sista kvartalet i år, men redan nu räknar Kent Ehliasson med att detta kommer att spara 165 miljoner kronor inom slutenvården på tre år.

Regionen ska också spara 108 miljoner kronor på att »optimera vårdens flöden«. Tanken är att 250 chefer och stödresurser ska utbildas i att göra planeringen av bemanning mer exakt. Utbildningen startar i höst. 

Regionen ska också bli mer effektiv när det gäller kontaktvägar för rådgivning, bedömning och digitala möten. Förhoppningen är att färre patienter ska behöva remitteras till specialistvård. 

Omfördelning av arbetsuppgifter, minskad administration och nya arbetssätt ska spara 66 miljoner kronor och en minskning av hyrpersonal ska reducera utgifterna med ytterligare 95 miljoner.

– Personalkostnaderna är den största delen av vår budget. I takt med att vården organiseras för att göra patientens vårdresa så kort och smidig som möjligt kommer bemanningen att anpassas och utvecklas efter både vårdflöde och vårdtyngd, säger Kent Ehliasson.

Förslaget finns på Region Västerbottens webbplats.

 

 

»Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet«

Västerbotten vill starta virtuell »filial« i Spanien

AT-samarbete mellan Vasa och Umeå utreds

Hälsokontroller i Västerbotten kostnadseffektiva