Det nya preparatet Vyleesi har godkänts för behandling av premenopausala kvinnor med just hypoaktiv sexuell störning, ett tillstånd som sägs kännetecknas av minskad lust, eller avsaknad av lust. 

Diagnosen är dock kontroversiell – kritiker hävdar att det saknas vetenskapliga belägg för att hypoaktiv sexuell störning är ett medicinskt tillstånd – och i USA har godkännandet föregåtts av debatt.

I kliniska studier har Vyleesi dessutom visat en rätt blygsam effekt på kvinnors sexlust, men läkemedelsföretaget Amag Pharmaceuticals – som står bakom läkemedlet – framhåller att till synes marginella förbättringar kan ha stor betydelse för kvinnor.

Vyleesi är inte det första preparatet avsett för att öka sexlusten hos kvinnor med HSDD som godkänts i USA.

Redan 2015 godkände FDA tabletten Addyi (flibanserin), som ibland kallats för ett »kvinnligt Viagra«. 

Det är dock en liknelse som fått kritik. Tanken med flibanserin är att öka den sexuella lusten. Den aktiva substansen i Viagra, sildenafil, påverkar däremot inte lusten, utan ökar blodtillförseln till penis om lusten redan är förhöjd.

Och Addyi har inte blivit någon succé försäljningsmässigt. Behandlingen medför risk för allvarliga biverkningar som kraftigt sänkt blodtryck och den som tar prepararet bör helt avstå från alkolhol.

Vid behandling med Vyleesi krävs inte att man avstår från alkohol och till skillnad från med Addyi så behöver man bara ta läkemedlet just före sex.

Att Vyleesi ska tas som en subkutan injektion kan dock bli ett hinder för kvinnor, enligt skeptiker. Och även det här preparatet är förknippat med biverkningar. I kliniska studier drabbades 40 procent av dem som fick Vyleesi av illamående.

Läs också:

CME-kurser medikaliserar normala tillstånd