Läkartidningen har tidigare berättat att läkarföreningens skyddsombud anmält en rad brister i arbetsmiljön på Nya Karolinska Solna till Arbetsmiljöverket.

Nu har myndigheten, efter en rad inspektioner, beslutat om ett föreläggande där man kräver att arbetsgivaren ska vidta åtgärder.

Den mest omfattande punkten gäller krav som rör arbetsmiljön och den höga arbetsbelastningen för läkargruppen. 

Arbetsmiljöverket vill bland annat att Region Stockholm ska genomföra en undersökning och riskbedömning av läkarnas arbetsmiljö, samt upprätta en tidsatt handlingsplan där konkreta åtgärder som inte vidtas direkt ska anges.

Dessutom ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilka resultat som ska uppnås med arbetet och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter.

Om åtgärderna inte vidtagits senast den 2 december i år riskerar Region Stockholm vite på 500 000 kronor.

Arbetsmiljöverket vill också att arbetsgivaren vidtar åtgärder för arbetet med att anpassa de vårdnära arbetsplatserna för administrativt arbete, diktering och telefonsamtal. Myndigheten kräver också en handlingsplan som rör utformningen av paus- och matrum.

Dessa åtgärder ska ha genomförts senast den 13 september i år. Om så inte har skett riskerar Region Stockholm att få betala vite på 100 000 kronor.

– Vi ser att det pågår ett arbete för att komma tillrätta med bristerna, men anser att kraven är motiverade för att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas, säger Annika Gladh, inspektör på Arbetsmiljöverket, till nyhetsbyrån Siren.

Skyddsombuden begärde att Arbetsmiljöverket skulle ingripa på ytterligare en lång rad punkter. Det handlade bland annat om omklädningsrum, klädskåp, tillgång till dagsljus, problem med odör, brist på jourrum och illa planerade operationssalar.

Arbetsmiljöverket tänker dock inte rikta något förbud eller föreläggande vad gäller dessa punkter.

Läs också:

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen