Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län. Foto: Region Örebro

För snart två veckor sedan meddelade verksamhetschefen för kvinnokliniken i Region Örebro län att förlossningen vid Karlskoga lasarett ska stänga permanent från och med den 15 juni i år. Anledningen är brister i patientsäkerheten för akuta sjuka nyfödda barn, bland annat eftersom det inte finns någon neonatalavdelning.

Men nu ska förutsättningarna för att ändå återöppna förlossningen i Karlskoga efter sommaren kartläggas. Beslutet att genomföra kartläggningen är fattat av Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län.

– Från politiskt håll är det vår tydliga vilja att förlossningsverksamheten i Karlskoga ska kunna öppna igen någon gång efter sommaren. Med den kartläggning jag nu beställt av verksamheten får vi underlag om vad som krävs för att öppna och därmed vad som behövs för att följa den politiska intentionen, säger Karin Sundin i ett pressmeddelande.

Tanken är att kartläggningen ska tas fram skyndsamt och att den ska presenteras redan vid hälso- och sjukvårdsnämndens första sammanträde efter sommaren, den 28 augusti.

– Vi behöver få veta hur det ser ut på andra, liknande förlossningskliniker i landet, där förutsättningarna liknar dem i Karlskoga. En annan faktor att kartlägga är tillgången på den personal som skulle krävas, säger Karin Sundin.

Läs också:

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga läggs ned

Läkare i Örebro: Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken