Det är Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes som i samråd med Försäkringskassan tagit fram ett förslag till nationellt underlag om vad det innebär att sköta och stödja ett barns diabetesvård. 

Tanken är att det ska kunna bifogas till läkarutlåtandet när en förälder ansöker om omvårdnadsbidrag.

På sin webbplats konstaterar företrädare för delföreningen att barnläkare lägger mycket tid på att skriva intyg. Inte minst när det gäller omvårdnadsbidrag vid diabetes, där bedömningarna på Försäkringskassan dessutom varierar över landet.

Nu är tanken att en hänvisning till det nationella underlaget i läkarintyget för omvårdnadsbidrag ska vara tillräckligt i de flesta fall.

Senast den 15 juli kan barnläkare lämna synpunkter på förslaget till företrädare för delföreningen för endokrinologi och diabetes.