»För att vi på bästa sätt ska kunna medverka till att förbereda och agera för dess barns bästa då de återvänder till Sverige behöver vi etablera kontakt och erhålla uppdaterad information om hur utrikesdepartementet och regeringen i stort arbetar med frågan«.

Så skriver företrädare för Svenska barnläkarföreningen och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri till bland andra utrikesminister Margot Wallström (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S), apropå de barn med svensk anknytning som fortfarande befinner sig i läger i Syrien.

De efterlyser ett skyndsamt agerande från regeringens sida, eftersom en stabil och trygg bas och en känsla av sammanhang »är av stor vikt för barnens fysiska och psykiska hälsa». Och de konstaterar att barn som på olika sätt faller offer för vuxnas handlingar i krig och konflikter inte kan betraktas som medansvariga.

På sin webbplats pekar Barnläkarföreningen också på hur de vid ett möte med Center mot våldsbejakande extremism – just angående mottagande av barn som vistats i extremistmiljöer – lyft fram barnens rätt till hälsa, stöd och skydd och vikten av att integrera återvändande barn i exempelvis BVC, elevhälsa, barnsjukvård och barn- och ungdomspsykiatri.