I maj förra året sände Sveriges Television dokumentärserien »Den stora sjukhusstriden«. I serien riktas kritik mot den statliga utredning som till stor del legat till grund för att centralisera den högspecialiserade vården.

Bland annat ifrågasattes en beräkning i betänkandet »Träning ger färdighet« som pekade på att 500 dödsfall per år kunde undvikas om patientvolymerna ökade till minst 100 ingrepp av en viss typ per sjukhus och år.

I programmen medverkade Måns Rosén som var regeringens särskilde utredare för den högspecialiserade vården. I debatten om centralisering som uppstod efter att programmen sänts tillbakavisade Måns Rosén kritiken.

Han menade bland annat att beräkningen om undvikbara dödsfall inte påverkat utredningens slutsatser om att införa en ny process för nivåstrukturering av den högspecialiserade vården.

Måns Rosén anmälde dessutom programmen till Granskningsnämnden för radio och tv.

Enligt Måns Rosén var dokumentären partisk och osaklig på en mängd punkter. I sin anmälan pekar han bland annat på att programmen var ensidiga, att de inte redogjorde för den samlade forskningen och att den statliga utredningen och dess beräkningar misskrediterades.

Granskningsnämnden har nu beslutat att fria programmen. Nämnden anser inte att programmen strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 

I beslutet skriver nämnden bland annat att det framgick av programmen att de flesta är överens om att det finns ett samband mellan volym och resultat och att viss centralisering är nödvändig. Nämnden anser också att den kritik som framförts mot utredningen fick bemötas i tillräcklig grad av Måns Rosén.

Vad gäller beräkningarna i utredningen skriver nämnden att SVT visat grund för de ifrågasättanden som gjordes i programmen samt att Måns Rosén fick möjlighet att ge sin syn på metod, urval och säkerhet i resultaten.

Två av nämndens ledamöter framför en skiljaktig mening. De anser förvisso att programmen ska frias, men de menar att det blev onödigt obalanserade program eftersom det allmänna forskningsläget inte redovisats tillräckligt tydligt.

Läs mer:

Trots kritiken: Fortsatt stöd för lag om högspecialiserad vård

Svensk kirurgisk förening: Bromsa centraliseringen av högspecialiserad vård

Regeringen vill centralisera mer av vården

Ny modell föreslås ersätta rikssjukvården

Utredningen om den högspecialiserade vården: Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården