Emma Spak går vidare till nytt uppdrag. Foto: Rickard Eriksson

– Jag har jobbat i två år på SKL som samordnare för nära vård. Nu får jag möjligheten att jobba ännu bredare med hälso- och sjukvårdsfrågorna, för inom ramen för den här sektionen ryms frågor som både handlar om den kommunala och den landstingsdrivna sjukvården. Det är ett uppdrag där det kommer att finnas möjligheter att jobba strategiskt. Det känns väldigt spännande, säger Emma Spak till Läkartidningen.

Jobbet som sektionschef är på heltid. Det innebär att hon kommer att sluta som SKL:s samordnare för nära vård och att det, i alla för tillfället, blir en paus i det kliniska arbete hon ägnat sig åt på halvtid.

– Det är ju ett heltidsuppdrag så åtminstone nu och under en period framåt så kommer fokus vara på det här uppdraget. Men för mig är den kliniska förankringen väldigt viktigt och jag hoppas ändå på något sätt kunna jobba lite kliniskt. Vi får se hur det blir i framtiden, men det är inget definitivt ställningstagande att sluta med det arbetet.

Emma Spak tillträder som sektionschef den 11 september i år. Fram till dess kommer hon att fortsätta i sin roll som samordnare.

I och med att hon tillträder som chef på SKL kommer hon också att lämna de fackliga uppdrag hon har inom Sveriges läkarförbund. I dag är Emma Spak ledamot i styrelsen för Västra Götalands läkarförening och i Läkarförbundets valberedning.

SKL:s hälso- och sjukvårdssektion

Sektionen arbetar brett med utvecklingen av hälso- och sjukvård på både regional och kommunal nivå. Ansvarar för frågor som rör somatisk vård, primärvård, psykiatri, missbruk och beroendevård, cancer, tandvård, läkemedel, smittskydd, tillgänglig vård, patientsäkerhet, forskning och e-hälsa.

Källa: SKL