KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright anmäldes förra året för oredlighet i forskning. Anmälan gällde misstankar om bildmanipulationer i åtta vetenskapliga artiklar.

Nu har Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning yttrat sig i ärendet. 

Expertgruppen konstaterar att det förekommit felaktigheter i sex av de åtta granskade artiklarna. Den sammanfattande slutsatsen är att allvarlig kritik ska riktas mot flera av de felaktigheter och misstag som finns i artiklarna. 

Expertgruppen menar dock att det inte kan anses klarlagt att bristerna utgör oredlighet i forskning.

I yttrandet skriver expertgruppen också att den aktuella forskningsmiljön inte tycks ha haft god forskningssed som norm, och att bristande rutiner bidragit till att slarv förekommit. 

Dessutom menar expertgruppen att det är »anmärkningsvärt« att Karin Dahlman-Wright skyllt felen på en allmänt stressig situation. Det vittnar enligt expertgruppen om ett »nonchalant förhållningssätt till det viktiga uppdraget som forskningsledare«.

Noterbart är att expertgruppen inte är enig i yttrandet. Två ledamöter framför en skiljaktig mening och anser att det i tre av de anmälda artiklarna förekommit så grova avvikelser från god forskningssed att oredlighet i forskning kan konstateras.

Det gäller de tre artiklar där den sakkunnige professorn Nils Billstrup, som anlitats av expertgruppen, tidigare pekat på att bildmanipulationer kan ha påverkat artiklarnas slutsatser.

Karin Dahlman-Wright anmäldes för misstänkt forskningsfusk förra året. Eftersom Karolinska institutet ansåg att det skulle vara olämpligt att själva granska ärendet utreds det nu av Göteborgs universitet.

Nästa steg är att Göteborgs universitet ska slutföra utredningen.

Läs mer:

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet