Finlands blivande statsminister, socialdemokraten Antti Rinne, bygger som bäst upp sin nya regering. Den är mestadels rödgrön och tar vid efter den förra mandatperiodens mer konservativa regering. Socialdemokraterna och Vänsterförbundet kommer att få varsin ministerpost i social- och hälsovårdsministeriet.

En del av regeringsprogrammet går ut på att förbättra tillgången till vård. Den tillträdande regeringen vill till exempel skärpa vårdgarantin i primärvården. Vård som inte är akut ska tillgodoses inom en vecka från att en bedömning har gjorts. En sådan vårdgaranti kräver 1 600–2 600 fler läkare vid landets hälsocentraler, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

»Mycket kan dock åstadkommas genom att systemet och verksamheten i systemet utvecklas på ett omfattande sätt«, skriver partierna i sin regeringsförklaring. De vill satsa på multiprofessionella hälsocentraler, där digitalisering och en ny arbetsfördelning ska få in »konsultationer på specialnivå i mottagningsverksamheten«. Fokus flyttas från den traditionella specialiserade sjukvården till primärvården.

Genom det här ska det räcka med 1 000 fler allmänläkare för att klara en skärpt vårdgaranti. 300 av dessa fås genom att tillsätta tjänster som tidigare var obesatta en längre tid och ersätta hyrpersonal med fast anställda. Men regeringen noterar också att det »förutsätter att social- och hälsocentralerna görs attraktivare som arbetsplatser i hela landet«.

Utöver det som rör primärvården ska regeringen låta granska social- och hälsovården som helhet. Jourverksamheten vid landets centralsjukhus ska tryggas och regeringen är bland annat redo att ge Vasa centralsjukhus en omfattande jourverksamhet, något det inte har haft tidigare.

I Finlands nya regering ingår Socialdemokraterna, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet. Partiprogrammet finns på den finska regeringens webbplats.

 

Läs även:

Finland laddar om efter misslyckad vårdreform: Läkare hoppas på vård som är mindre splittrad

Finsk jämförelse snackis på SÖS