Den nationella handlingsplanen – den första på området – ska ge stöd till myndigheters, regioners och kommuners arbete och innehåller ett 40-tal förslag till nationella åtgärder för att skapa en säkrare vård.

Det handlar bland annat om att öka kunskapen om patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, utveckla det förebyggande arbetet och förbättra arbetet och om att bli bättre på att identifiera, utreda och analysera händelser som lett till vårdskador.

Handlingsplanen, som ska gälla för åren 2020 till 2024, slår fast att säker vård förutsätter att det finns tillräckligt med sjukvårdspersonal med relevant kompetens och bra förutsättningar att göra sitt jobb.

– Det är också centralt att det finns en engagerad och tydlig ledning och att man har ett öppet klimat på arbetsplatserna, där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet vid Socialstyrelsen i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Socialstyrelsen vill även stärka patientens delaktighet i arbetet för en säkrare vård.

För att genomföra arbetet med handlingsplanen vill Socialstyrelsen se ett nationellt samordningsorgan med berörda myndigheter och organisationer.

– Det behövs en samordning mellan myndigheter och organisationer för att stödja och komplettera befintliga samverkansstrukturer på regional och kommunal nivå, säger Charlotta George.

Nu går förslaget ut på remiss. Vid årsskiftet beräknas handlingsplanen vara helt färdig.