Förra året var medellönen för samtliga läkare inom landets regioner 62 165 kronor i månaden. Den kollektiva löneutvecklingen för läkarkåren mellan 2017 och 2018 var 1,9 procent, alltså strax under avtalets löneutrymme på 2,0 procent. Det visar ny lönestatistik som Läkartidningen tagit del av.

– Kollektivavtalet anger ett minimum/golv på årlig höjning och därefter tar den lokala föreningen förhandlingen. Vissa lokala föreningar har fått mer än riktmärket och andra mindre, säger Martha Gurmu, chefsförhandlare på Sveriges läkarförbund.

För överläkare var medellönen i fjol 77 357 kronor i månaden och för distriktsläkare 79 789 kronor. Vad gäller AT- och ST-läkare var medellönen 46 358 kronor respektive 33 164 kronor i månaden.

Statistiken visar också att manliga läkare fortsatt tjänar mer än kvinnliga läkare, och det gäller för nästan samtliga befattningar. Kvinnorna hade en något bättre procentuell löneutveckling mellan 2017 och 2018 jämfört med männen, men den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor var 4 382 kronor förra året.

– Vi är väl medvetna om att de här skillnaderna fortfarande finns. Vi tycker att Läkarförbundet måste driva de här frågorna hårdare, säger Susanne Bergenbrant Glas, ordförande för Kvinnliga läkares förening till Läkartidningen.

Vad tror du att skillnaderna beror på?

– Förr handlade det om att vi var färre kvinnliga läkare och det var männen som hamnade på toppositionerna, men nu borde det inte vara så för nu är mer än 50 procent av läkarkåren kvinnor. Det håller på att jämnas ut, men vi tror fortfarande att det är traditionella strukturer som slår igenom. 

Inför avtalsrörelsen 2020 har Läkarförbundet identifierat tre övergripande fokusområden. Det handlar om löner, arbetsmiljö och chefskap. 

På frågan om Läkarförbundet specifikt kommer att arbeta med kvinnliga läkares löner i avtalsrörelsen svarar Martha Gurmu:

– Vad gäller lön är svårt att till exempel säga att vi vill ha mer lön till en viss specialitet eller liknande, utan vi måste titta till kollektivet. Där har vi väldigt mycket lokalt arbete som måste göras först och främst, för att sedan kunna ta upp det centralt och presentera olika modeller eller förslag.

En nyhet för den här avtalsrörelsen är att enskilda medlemmar, via sajten tryggvard.se, kan tycka till och lämna synpunkter kring frågor som rör lön, arbetsmiljö och ledarskap. Syftet är att svaren ska bidra till att förbundet sätter fokus på rätt frågor i avtalsrörelsen. 

I december i år ska förbundet att lämna över sitt yrkande till Sveriges Kommuner och landsting (SKL).