Efterdyningarna av polisens tillslag mot fuskligan HP-hjälpen förra året fortsätter. Nu har UHR beslutat att återkalla resultaten för ytterligare 32 personer. Samtliga skrev högskoleprovet 2017. 20 av dem har blivit antagna till högskoleutbildningar tack vare sina resultat. Av dem är åtta läkarstudenter. Tre läser utbildningen vid Göteborgs universitet, två vid Karolinska institutet, en vid Lunds universitet och två vid Örebros universitet. De flesta antogs vårterminen 2018, men ett par antogs så sent som våren 2019. 

Vid tillslaget mot HP-hjälpen hittade polisen ett kundregister. UHR har sedan de fick ta del av registret identifierat provdeltagare och analyserat deras provsvar. Det har hittills lett till beslut om återkallande av provresultat för 107 personer. Flera har antagits till läkarutbildningar och har nu stängts av från sina studier av lärosätena.

– Nu bör det stå klart för alla att det inte är riskfritt att fuska och att konsekvenserna blir kännbara för den som avslöjas, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande.

Ytterligare 40 personer som misstänkts för fusk utreds av UHR. Beslut kommer före midsommar.

 

Läs även:

Fler läkarstudenter kan stängas av efter högskolefusk

Fler studenter stängs av efter fusk

Fuskdömda läkarstudenter stängs av från utbildningen

Fyra läkarstudenter bland dem som stängs av från högskoleprov

Fusk på högskoleprov utreds – fler läkarstudenter kan stängas av

Nya åtgärder för att få stopp på högskoleprovsfusk

Studenter får lämna KI efter fusk