Politikerna i Region Kronoberg hade i princip två vägar att välja mellan: att under ett par decennier rusta upp det gamla sjukhuset i Växjö, eller att bygga ett helt nytt. Och som Läkartidningen tidigare berättat har regionstyrelsen ställt sig bakom det sistnämnda, vilket till stor del bygger på en förstudie som pekar på att ett nytt sjukhus blir billigare.

Nu har också regionfullmäktige gått på samma linje och i ett inriktningsbeslut bestämt att ett nytt sjukhus ska byggas. Platsen är Räppe, en stadsdel utanför stadskärnan.

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) kallar beslutet om ett nytt sjukhus »historiskt«. 

– Genom att bygga ett helt nytt sjukhus från grunden har vi en unik möjlighet att utforma sjukhusverksamheten med den flexibilitet som krävs för framtiden, säger han i ett pressmeddelande.

Alla politiska partier är överens om att ett nytt sjukhus behövs. Men Vänsterpartiet anser att beslutet borde ha föregåtts av en analys av en oberoende aktör. 

– Beslutet ska föregås av en second opinion för att vi ska känna tillit till att de uträkningar som vi har som underlag till beslutet stämmer, säger Eva-Britt Svensson, vänsterpartistisk representant i regionstyrelsen, till SVT Nyheter Småland.

Det var dock ett krav som partiet inte fick igenom. Mikael Johansson menar också att det arbetet redan har gjorts genom att ett par externa personer har gått igenom förstudien.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat finns det en oro bland läkarna i Kronoberg för att kostnaderna för det nya sjukhuset ska gå ut över själva vården. Av 200 läkare som svarat på Kronobergs läkarförenings arbetsmiljöenkät, ansåg 80 procent att innehållet i framtidens vård hade behövts klarläggas mer noggrant. 73 procent ansåg också att förstudien som politikerna tagit ställning till var otillräcklig.

Under regionfullmäktigemötet 18–19 juni kommer beslut om styrande planeringsprinciper, projektorganisation och preliminär tidsplan att tas.

Förstudien finns på Region Kronobergs webbplats.

 

Läs även:

Läkaroro för nytt sjukhus i Växjö

Nytt sjukhus föreslås i Växjö

Snart kommer miljardbeslutet – Växjö kan få helt nytt sjukhus