Under många år har det droppat in en del fynd som pekat mot att kvinnor som använder hormonella preventivmedel – och särskilt p-spruta med det gestagena hormonet medroxiprogesteron – har ökad mottaglighet för hiv. 

Men nu har en första randomiserad studie, med afrikanska kvinnor i områden med hög risk för hiv, gjorts på det här området. Och där ser forskarna alltså ingen skillnad i mottaglighet mellan kvinnor som använt p-spruta, kopparspiral respektive p-stav med levonorgestrel.

På många håll i Afrika använder många kvinnor just p-spruta som preventivmetod och enligt det internationella nätverk av forskare som står bakom studien ger resultaten stöd för fortsatt och ökad användning av både den och de två andra metoderna.

De betonar samtidigt att resultaten inte kan överföras på andra typer av preventivmetoder och att studien inte gör någon jämförelse med att inte använda något preventivmedel överhuvudtaget.

I studien randomiserades drygt 7 800 kvinnor utan hiv till att få behandling med någon av de tre metoderna i 18 månader. Under uppföljningstiden infekterades totalt 397 kvinnor med hiv.

Forskare har tidigare spekulerat i om en mindre benägenhet att samtidigt använda kondom i gruppen som använder vissa hormonella preventivmedel skulle kunna förklara den ökade mottagligheten för hiv som observerats där.

I den nu aktuella studien informerades kvinnorna om att de tre olika preventivmetoderna inte skyddar mot hiv och instruerades att använda även kondom.