Region Uppsalas kostnader för inhyrd vårdpersonal har ökat de senaste åren. På vårdcentralerna som drivs i egen regi är var fjärde distriktsläkartjänst vakant. Totalt är det 29 läkare och cirka 30 sjuksköterskor som saknas. Mest akut är läget vid de vårdcentraler som ligger utanför Uppsala kommun. 

För att klara verksamheten hyrde vårdcentralerna förra året in personal för 43 miljoner kronor. Genom att inrätta en intern personalpool hoppas man halvera kostnaden redan under 2019. Året efter ska notan vara nere på 10 miljoner kronor.

Planen är att resurspoolen ska starta i augusti och just nu annonserar regionen efter läkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor. 

– Vi hoppas att vi ska kunna attrahera medarbetare som uppskattar variation och att få arbeta på olika platser i länet, samtidigt som man har en trygg anställning i botten. Resorna till och från arbetsplatsen får man göra på arbetstid, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa, i ett pressmeddelande.