Projektet Vink/Invit startade 2014 och var ett led i uppbyggnaden av värdebaserad vård på Karolinska universitetssjukhuset. Målet var att skapa ett nytt informationsförsörjningssystem som skulle samspela med den nya organisationsmodellen. 

IT-projektet har kostat minst 190 miljoner kronor – men nu skrotas det, enligt Dagens Nyheter.

– Vi lägger ned det här som ett separat projekt och vinklar om det in i andra projekt som vi startat. Delar av det jobb som vi utfört kommer att kunna vara till nytta när vi gör om det, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga till tidningen.

Enligt Dagens Nyheter har det länge funnits kritik mot systemet. De nya patientflödescheferna har inte kunnat följa upp sin egen verksamhet och ekonomi. Medarbetare har också varnat för att man inte hade koll på sjukhusets masterdata innan arbetet satte igång. Internrevisorn har i sina riskanalyser varnat för att patienter riskerar att försvinna i systemet på grund av kodning som inte stämde. 

Håkan Sörman, styrelseordförande vid Karolinska universitetssjukhuset, är positiv till beslutet att lägga ner projektet. 

– Det verkar vara ett klokt beslut. Det vi i styrelsen är angelägna om är att vi får ett informationsunderlag till första linjens chefer så att de har koll på sin verksamhet och sin budget, och så har inte varit fallet. Jag tror att det krävdes ett visst omtag på det här, säger han till Dagens Nyheter.