Tre visselblåsare, och ytterligar en KI-forskare, ville överklaga Karolinska institutets (KI:s) beslut om oredlighet i forskning och klander för sin medverkan i Paolo Macchiarinis forskning.

Men i måndags meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte lämnar något prövningstillstånd i ärendet. Det innebär att förvaltningsrättens avgörande står fast. KI:s beslut kan inte överklagas.

Men nu ska KI själva granska oredlighetsutredningen kring Paolo Macchiarini och medförfattare, skriver Dagens Medicin.

Bakgrunden är att det tidigare framkommit uppgifter om felaktigheter i utredningen.

Det ska bland annat handla om en felaktig tidsangivelse för statusrapport för en patient, vilket Dagens Medicin tidigare uppmärksammat KI på. I vissa medförfattares fall var detta den enda punkten av klander.

Enligt tidningen uppgav rektor Ole Petter Ottersen redan i juli förra året att uppgifterna som framkommit skulle granskas, men i samband med att visselblåsarna inledde en rättslig process lades KI:s egen granskning på is. 

Men när den högsta rättsliga instansen nu meddelat att det inte blir något prövningstillstånd för visselblåsarna ska KI återuppta granskningen.

KI:s presschef Peter Andréasson uppger för Dagens Medicin att granskningen ska påbörjas »så snart som möjligt«.

Oscar Simonson, en av visselblåsarna som klandrades av KI, är inte nöjd över att det är lärosätet som ska göra granskningen.

– Efter alla turer som varit är det olämpligt att KI gör denna granskning själv. Den måste i så fall ske på ett öppet sätt av en oberoende part. Vi litar inte på att KI kan korrigera alla felaktiga saker utan att selektivt ta hänsyn till sin egen agenda. Dessutom är det mycket märkligt att vi inte kan överklaga beslutet, medan det uppenbarligen går bra för KI att själv ompröva beslutet, säger Oscar Simonson till tidningen.

Läs mer:

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«