Jonas Claesson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro. Foto: Region Örebro län

I dag, fredag, meddelade Region Örebro län att Jonas Claesson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Jonas Claesson är läkare med specialisering i anestesi och intensivvård samt klinisk farmakologi. Han är också forskarutbildad och är disputerad i anestesi och intensivvård.

– Jag är glad över att få chansen att leda Region Örebro läns hälso- och sjukvård, och att tillsammans med politik, ledning och övriga medarbetare få möta de möjligheter och utmaningar som vi ser komma, säger Jonas Claesson i ett pressmeddelande.

Jonas Claesson kommer närmast från Region Västerbotten där han sedan 2015 varit biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Innan dess har han varit verksamhetsområdeschef för kirurgi och haft ansvar för Västerbottens 16 kirurgiska verksamheter.

Örebro läns läkarförening välkomnar rekryteringen.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av ny hälso- och sjukvårdsdirektör till Region Örebro län. Läkarföreningen har deltagit i rekryteringsarbetet. Jonas Claesson har alla de personliga egenskaper, kvalifikationer och meriter som vi hoppades på. Vi hälsar honom varmt välkommen till Örebro, säger Paula Wallmon, ordförande i Örebro läns läkarförening i en kommentar till Läkartidningen.

Läkartidningen har tidigare berättat att läkarföreningen i april ställde sig bakom ett öppet brev skickat till regiondirektören. I brevet krävde man fler läkare på högre chefspositioner, samt att den nya hälso- och sjukvårdsdirektör som skulle rekryteras var läkare.

Jonas Claesson tillträder senast den 1 januari 2020. Fram till dess kommer Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, att vara tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län.

Läs också:

Upprop för fler läkarchefer i Örebro