Anders Widmark, professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, är studiens förstaförfattare. Foto: Mattias Pettersson

När de preliminära resultaten presenterades förra året pekade de alltså mot att intensiv strålbehandling under kort tid var lika effektivt som lägre stråldos under längre tid hos män med medelriskcancer – en övervägande majoritet i den aktuella studien – eller högriskcancer.

Och när fynden nu publiceras i Lancet visar det sig att de står sig.

Efter en uppföljningstid på i median fem år visade PSA-prov att det var lika många – runt 84 procent – som var fria från återfall i cancer, oavsett om de fått konventionell strålbehandling med en lägre stråldos under åtta veckor, eller behandling med en högre stråldos under två och en halv vecka.

Patienterna som fått den korta och intensiva behandlingen hade som väntat något fler biverkningar i slutet av behandlingen, men de var övergående.

I studien ingick 1 200 patienter vid tio svenska och två danska sjukhus. Hälften randomiserades till 39 behandlingar under åtta veckor med en stråldos på 2 Gray per behandlingstillfälle. Resten till sju behandlingar med en stråldos om drygt 6 Gray per behandlingstillfälle under två och en halv vecka.

Bakom studien står bland andra Anders Widmark, senior professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

När Läkartidningen intervjuade honom i samband med att resultaten presenterades under en kongress förra året ansåg han att det är på gränsen till en revolution att man kan gå ned till sju behandlingar under drygt två veckor – både för patienterna och för sjukvården:

– Det friställer mycket tid bara på strålmaskinerna och gör att de sjukhus som har köer kan kapa dem.

Han talade också om att fynden kan komma att ändra praxis.

– Det är förstås ett stort steg för dem som använt 39 behandlingar som standard. En del har redan gått ned till 20 behandlingar och där är nog större sannolikhet att de nu går ned till sju.