Den totala investeringen i svensk forskning har sjunkit från 3,9 procent av bruttonationalprodukten (BNP) år 2001 till 3,3 procent 2017. Antalet startade kliniska prövningar har halverats mellan 2004 och 2017.

Mot den bakgrunden menar sex debattörer på Svenska Dagbladet Debatt att Läkemedelsverkets beslut att ta ut avgift för icke-kommersiella kliniska prövningar är extra olyckligt. Det går »stick i stäv med regeringens ambition gällande kliniska prövningar«, skriver författarna, däribland Sofia Rydgren Stale som är andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i utbildnings- och forskningsrådet.

Författarna är kritiska till att akademiska kliniska prövningar nu kostar 50 000 kronor, samma som de kommersiella. Debattörerna skriver också att landets universitet och högskolor inte har förvarnats om avgifterna. Därför finns risken att forskare som har planerat att ansöka om klinisk prövning nu inte kan det av ekonomiska skäl. Det kan leda till ett »kännbart minskat antal kliniska prövningar i Sverige«, skriver debattörerna som är »mycket oroade över utvecklingen«.

Författarna ger två förslag till socialdepartementet och utbildningsdepartementet: att regeringen snabbt ändrar lagstiftningen så att akademiska kliniska prövningar även i fortsättningen kan vara avgiftsbefriade, och att regeringen kompenserar de forskare som drabbats av avgiften.