I maj kom NT-rådet vid Sveriges Kommuner och landsting med en rekommendation till landets regioner om att använda Kymriah hos barn och unga upp till 25 år med blodcancer av typen akut lymfatisk B-cellsleukemi, som inte svarar på annan behandling eller drabbas av svåra återfall.

Men när det gäller diffust storcelligt B-cellslymfom blir alltså bedömningen en annan. Här är NT-rådets rekommendation att inte använda Kymriah.

Bakgrunden är att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) inte kunnat göra en hälsoekonomisk bedömning av behandling med Kymriah vid just den här cancerformen.

– Det är en mycket allvarlig sjukdom som ofta har dålig prognos. Det är angeläget med nya behandlingar, men det är osäkert om Kymriah fungerar väl för det här tillståndet. Företaget som marknadsför produkten har inte presenterat studier som tydligt visar det, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet, i ett uttalande.

CAR–T-cellsterapi är en helt ny behandlingsprincip vid cancer som innebär att immunceller tas ut och modifieras genetiskt för att bli bättre på att hitta och döda tumörceller, innan de återförs till patienten.