I onsdags förra veckan kom beskedet att förlossningen vid Karlskoga lasarett läggs ner från och med den 15 juni. Beslutet fattades av Gill Kullberg, verksamhetschef för kvinnokliniken i Region Örebro län.

– Anledningen till beslutet är brister i patientsäkerheten när det gäller de akut sjuka nyfödda barnen, eftersom det inte finns någon neonatalavdelning, och heller inte tillgång till vare sig neonatolog eller neonatalologiskt team i Karlskoga, säger Gill Kullberg till Läkartidningen.

Var det ett svårt beslut att ta?

– Beslutet har inte varit svårt att ta på logisk patientsäkehetsmässig grund, eftersom det är faktum att vi inte har den här neonatologiska resursen i Karlskoga. Inspektionen för vård och omsorg har också uttalat skarp kritik mot verksamhetens möjlighet att på ett patientsäkert sätt ta hand om akut sjuka nyfödda barn.

Eftersom Karlskoga lasarett inte kunnat visa hur de ska åtgärda bristerna inledde Ivo dessutom en egeninitierad tillsyn för att ytterligare granska vården av nyfödda barn.

Paula Wallmon, ordförande i Örebro läns läkarförening, anser att beslutet om nedläggningen i Karlskoga är rimligt, och att läkarföreningen redan tidigare varit inne på den linjen. Detta bland annat med hänvisning till en utredning om kvinnosjukvården och förlossningsverksamheten i länet som presenterades i mars i år.

– Läkarföreningens hållning är ganska enkel. Det fanns en utredning som visade på att det inte var patientsäkert för de nyfödda barnen, och professionens hållning i det är att man då inte ska bedriva en sådan verksamhet. Det krävs ju neonatologoer och det finns ingen möjlighet att få dem dit. Då finns ingen annan lösning än att stänga och ha alla förlossningar i Örebro, säger Paula Wallmon till Läkartidningen.

Paula Wallmon uppger att hon inte fått några direkt reaktioner från berörda medlemmar i Karlskoga, men hon har förståelse för att nedläggningen av förlossningen väcker en oro kring hela sjukhusets existens.

– Det är naturligtvis en oro som är helt adekvat och som vi förstår att de medlemmar som jobbar där känner. Men professionens hålling är ändå att utifrån de förutsättningar som är nu så är det här ett helt rimligt beslut.

Det har höjts röster om att det kan innebära patientsäkerhetsrisker att gravida kvinnor nu behöver åka till Örebro för att föda. Vad har du för tankar kring det?

– Det är ju inte Norrland det här. Det är inte så långt, det är 4 mil.

Beslutet om nedläggningen av förlossningen väckte reaktioner hos personalen på sjukhuset, men också bland kommunpolitiker i Karlskoga och Degerfors. Enligt Karlskoga Tidning vill de nu sätta tryck på regionpolitikerna för att ändra beslutet.

Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län yttrade viss självkritik i samband med nedläggningsbeslutet. Till SVT Nyheter Örebro sa han bland annat att den yttersta ledningen misslyckats med att ge de förutsättningar som behövs för att driva verksamheten i Karlskoga.

På frågan om Gill Kullberg delar den bilden svarar hon:

– Den realistiska bilden är att det är en nationell brist på neonatologer och sjuksköterskor som har den här neonatologiska påbyggnadsutbildningen. Det finns inte tillräckligt många i landet för att vi skulle kunna ha någon möjlighet att bygga upp en neonatologisk vårdavdelning i Karlskoga. 

Tycker du att politiker eller tjänstemän i regionen borde agerat tidigare så att du inte skulle behöva fatta det här beslutet på patientsäkerhetsgrunder. 

– När man läser hälso- och sjukvårdslagen och förordningarna så är det här inte ett beslut som ska tas av politiken, om inte de har en särskild anledning att göra det. Det är ett beslut för mig som verksamhetschef när det gäller en patientsäkerhetsfråga. Det är jag som ska ta ställning till vilken verksamhet vi ska ha på vilket ställe.

Gill Kullberg poängterar dock att all annan verksamhet på kvinnokliniken i Karlskoga kommer att fortsätta som vanligt. Kvinnomottagningen, ultraljudsmottagningen, specialistmödravården och den gynekologiska operationsverksamheten berörs inte av beslutet.

Läs mer:

Förlossningen i Karlskoga läggs ned

Läkare i Örebro: Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken