I en pilotstudie ska Folkhälsomyndigheten testa om det är effektivt och ändamålsenligt att ersätta läkemedelsföretag för att de förbinder sig att leverera särskilt viktiga antibiotika inom en viss tid. Läkemedelsföretagen ska garanteras en årlig minimiersättning för att ha beredskapen.

Det handlar om antibiotika som används vid svåra infektioner med multiresistenta bakterier.

– Det kan vara helt avgörande för de patienter som drabbas av svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier, som exempelvis en komplicerad bukinfektion eller komplicerad urinvägsinfektion, säger Jenny Hellman, projektledare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Den ersättningsmodell som ska testas är framtagen av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

En upphandling av det antibiotikum som ska ingå i pilotstudien har redan startat och ska vara klar under hösten. Upphandlingen görs i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting. Mer om upphandling för pilotstudien kan läsas här.

Projektet ska pågå till år 2022.