I slutet av maj meddelade verksamhetschefen för kvinnokliniken i Region Örebro län, Gill Kullberg, att förlossningen vid Karlskoga lasarett ska stänga permanent från och med den 15 juni i år. Anledningen är brister i patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn, bland annat eftersom det inte finns någon neonatalavdelning.

Nu överklagar Ingvar Eriksson (V), politiker i Degerfors, beslutet att stänga till förvaltningsrätten, rapporterar Karlskoga Tidning.

Enligt Ingvar Eriksson kan inte de skäl som angivits ligga till grund för en permanent nedstängning av förlossningsverksamheten. Han skriver att det finns flera förlossningsenheter i Sverige som saknar neonatalavdelning och att dessa accepteras av Inspektionen för vård och omsorg.

Vidare menar han att beslut som gäller verksamhetens mål, inriktning eller omfattning får inte delegeras. Det är den politiska ledningen i regionen som ska fatta den typen av beslut och därmed har Gill Kullberg överskridit sina befogenheter.

»Det här beslutet har tagits i oriktig ordning då det gäller såväl inriktning, omfattning och kanske också kvalité. Gill Kullbergs oro för patientsäkerheten kan inte användas att permanent stänga förlossningsavdelningen. Det strider mot lag och delegation. Däremot har hon som ansvarig både rätt och skyldighet att vidta åtgärder«, skriver Ingvar Eriksson.

Han vill att förvaltningsrätten upphäver beslutet och att det hänvisas till regionens hälso- och sjukvårdsnämnd alternativt regionfullmäktige.

Tidigare i veckan meddelade Karin Sundin (S), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, att man ska utreda förutsättningarna för att öppna förlossningen igen. En kartläggning ska presenteras redan vid hälso- och sjukvårdsnämndens första sammanträde efter sommaren.

Återöppning av förlossningen i Karlskoga ska utredas

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga läggs ned

Läkare i Örebro: Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken