En nytolkning av det norska regelverket gav 2016 kvinnor som bär på flera foster samtidigt rätt att själva bestämma om de vill utföra en fosterantalsreduktion, inom ramarna för abortlagen.

Men nu har stortinget alltså röstat igenom en skärpt regel, som kräver att en särskild nämnd godkänner att ingreppet genomförs.

Enligt TT skedde det efter hätska diskussioner mellan de konservativa partierna i regeringen.

I Sverige reglerar abortlagen inte uttryckligen fosterantalsreduktion, konstaterar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en rapport från 2017. Smer rekommenderade dock att fosterantalsreduktion ska regleras i abortlagen, och tillåtas på samma sätt som abort.

I dag utförs fosterantalsreduktioner på både medicinsk och social indikation i Sverige, enligt Smer. Någon officiell statistisk över antalet ingrepp finns inte, men Smer hänvisar till professionens uppgifter om 30–35 ingrepp per år.