I dag, måndag, sjösatte Region Stockholm sin centrala visselblåsartjänst dit regionanställda och inhyrd personal anonymt kan vända sig om de uppmärksammat allvarliga missförhållanden. Det kan handla om rena lagbrott, såsom korruption eller mutor, diskriminering, trakasserier eller allvarliga avsteg från regionens riktlinjer.

Anmälningarna görs via en webbtjänst och tas sedan hand om en särskild utredningsgrupp som består av hr-direktören, chefsjuristen och regelefterlevandechefen.

– När vi nu utökar möjligheten för medarbetare att anmäla oegentligheter stärker vi vår förmåga att vidta åtgärder, verka förebyggande samt upprätthålla högt förtroende hos medarbetare och omvärld, säger Hanna-Charlotta Nielsen, regelefterlevnadschef, i ett pressmeddelande.

Liknande tjänster finns sedan tidigare i exempelvis Region Skåne och Region Halland. I Stockholm finns sedan tidigare flera lokala visselblåsartjänster, till exempel vid Karolinska universitetssjukhuset. Därtill finns det privata initiativet Vårdfusk.se. Men nu får regionen alltså en egen, central tjänst.

– Det är bra att man kan göra det här anonymt. Det finns ju visselblåsare i samband med Macchiarini-skandalen som drabbats av personliga repressalier, säger Johan Styrud, överläkare på kirurgen vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening.

Visselblåsarna i Macchiarini-affären har tidigare berättat i Läkartidningen om hur de bland annat hotats med uppsägning efter sin anmälan 2014. De fick sedan den skarpaste formen av varning för att de olovligen skulle ha tittat i patientjournaler i samband med sin anmälan, något de framhåller att de haft tillstånd att göra. 

Borde den här tjänsten ha kommit tidigare?

– Absolut. Den borde ha kommit i spåren av Macchiarini-skandalen, säger Johan Styrud.

Regionstyrelsens ordförande Iréne Svenonius (M) skriver i ett mejl till Läkartidningen att hon gärna hade sett att visselblåsarfunktionen införts tidigare, men att det »har tagit utredningstid för att få fram ett system som är säkert och som kan garantera den utlovade anonymiteten«. Det är också viktigt att regionens medarbetare känner sig uppmuntrade att anmäla oegentligheter, skriver Iréne Svenonius.

 

Läs även:

Visselblåsare fick stående ovationer

Vill göra fuskanmälan enklare – startar egen visselblåsartjänst

Visselblåsarna fick avslag i domstol – överklagar

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar