Från och med nästa helg kommer narkosjouren ligga nere mellan klockan 16.00 på fredag och 8.00 på måndag morgon, rapporterar SVT Nyheter Väst. Neddragningen är en del besparingarna i Västra Götalandsregionen, vilka Läkartidningen tidigare berättat om. Med ett samlat underskott på en kvarts miljard kronor för akutsjukhusen under årets första kvartal, beslutade regionstyrelsen i april om ett sparpaket för att få budgeten i balans

Men den bantade narkosjouren i Uddevalla har väckt starka känslor.

– De tar ett stryptag om Uddevalla sjukhus, säger överläkaren Leif Dolonius till SVT.

Han och 36 andra läkare har nu skrivit till sjukhusledningen där de starkt kritiserar beslutet, vilket de menar har tagits alldeles för hastigt.  

Det finns ingen akutmottagning eller intensivvård på Uddevalla sjukhus, men många patienter är äldre med komplicerade sjukdomsbilder, vilket har gjort att narkosjouren »många gånger spelat en avgörande roll«, skriver läkarna i brevet. Leif Dolonius menar att narkosjouren i praktiken fungerar som en mobil intensivvårdsgrupp.

Längre fram i sommar kommer det bara att finnas en medicinläkare på sjukhuset helgtid. I stället kommer ambulans att tillkallas vid plötsligt hjärtstopp.

– Det är för mig helt absurt, och den ambulansen är sannolikt på utryckning någon annanstans i området, säger Leif Dolonius till SVT.

Sjukhusledningen har granskat narkosjourens insatser under 1,5 år och dragit slutsatsen att situationerna kunnat hanteras även utan narkosjour. 

– Vi gör hela tiden värderingar där vi försöker lägga resurs och kompetens där den är mest behövd och här gör vi bedömningen att nyttan är väldigt låg, säger områdeschefen Olof Ekre.

Enligt sjukhusledningen hade alternativet för att klara besparingarna inneburit att operationssalar eller intensivvårdsplatser på Norra Älvsborgs sjukhus hade fått stänga.

 

Läs även:

Åtgärdspaket väntar Västra Götaland

Sjukhus i Västra Götaland får stryka miljardskuld

Sahlgrenska ber regionen om att få skriva av underskott

Henrik Ripa (M): »Lösningen kan inte bli att skjuta till mer pengar«

Styrelseordförande kritiserar läkaruppropet på Sahlgrenska

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Läkare på Sahlgrenska: Lägg pengarna på attraktiv sköterskemiljö

SU-läkare samlas i protestupprop

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska