Många som kommer till mottagningen hoppas att en öppningsoperation ska lösa alla problem. Men så blir det långt ifrån alltid, enligt Lisa Granhed, barnmorska och projektledare.

Foto: Angereds närsjukhus

– Här i Angered kommer många från länder där kvinnor i stor utsträckning utsatts för könsstympning. Därför tyckte vi att Angereds närsjukhus var ett bra ställe att lägga en sådan här mottagning, säger Lisa Granhed, barnmorska och projektledare för Vulvamottagningen.

Sedan mottagningen öppnade i april 2018 har mottagningen haft mer än 80 enskilda patienter.

– Många gånger söker kvinnorna för fysiska besvär. Men när de väl har kommit till oss visar det sig att det som är det största problemet är de psykiska besvären efter könsstympningen, säger Lisa Granhed.

Hon konstaterar att det finns ett starkt tabu kring att söka vård på grund av könsstympning.

– Det är väldigt känsligt med de här problemen. Det här är en gammal sedvänja som sitter väldigt djupt rotad. Att man har sökt vård hos oss är ingenting man går och pratar om, säger hon.

Många kvinnor är väldigt rädda. Inte för själva ingreppet, utan för vad någon – släktingar, vänner eller grannar – ska säga om de upptäcker att de har gjort en öppningsoperation. 

– Om vi gör en öppningsoperation går vi ju emot den här sedvänjan genom att säga att vi öppnar, inte mannen, och det är kvinnan som bestämmer, säger Lisa Granhed. 

För att patienterna ska slippa skylta med att ha sökt vård på grund av könsstympning så inkluderas de i den vanliga gynekologiska verksamheten.

– De vill helst inte att man skickar brev hem, av rädsla för att någon ska upptäcka att de sökt vård hos oss. Därför gör vi ofta upp om återbesök direkt när de är här.

Lisa Granhed tycker att det är väldigt angeläget att Socialstyrelsen nu tittar närmare på hur vården ska bli mer jämlik.

– Det är jätteviktigt med nationella riktlinjer så att vi alla jobbar på samma sätt. Om det skulle finnas mottagningar över hela landet så tror jag också att det blir lättare att få bort den här sedvänjan i Sverige, säger hon och fortsätter:

– Det kanske inte måste finnas en mottagning för könsstympade kvinnor i varenda liten stad. Men vetskapen om hur man ska gå tillväga för att ta hand om de här kvinnorna måste vara lika i hela landet.

En lärdom efter det här året är att allt inte blir bra bara för att en kvinna som varit ihopsydd genomgår en öppningsoperation, enligt Lisa Granhed. 

– Många kommer tillbaka efter öppningsoperationen. Innan har man satt väldigt stor tilltro till att en operation kommer att göra allt bra, men man bär ju fortfarande på det psykiska lidandet.