Nyheten om barnen som hållits isolerade från omvärlden av sina föräldrar och bland annat missat sin skolgång, berättades först av HD Sydsvenskan i början av juni.

Trots att de första misstankarna fattades flera år tidigare, var det först i fjol som myndigheterna agerade. Fyra av barnen, den yngsta fyra år, togs då omhand akut. Den äldsta hade hunnit bli 18 och därmed myndig. 

Utredningar visade grava brister i barnens utveckling. De visste inte hur man duschar, hade ingen tidsuppfattning och led av stora talsvårigheter.

Men samtliga barn hade flera gånger besökt sjukvården, rapporterar nu HD Sydsvenskan. De senaste besöken gjordes bara några månader innan barnen blev omhändertagna. Trots det har inte någon i personalen gjort en orosanmälan till socialtjänsten, något som vårdpersonal är skyldig att göra vid misstanke om att barn far illa.

– I efterhand är det svårt att uttala sig generellt om vilka möjligheter vårdpersonal kan ha haft att skaffa sig en uppfattning om det vårdsökande barnet farit illa. Vissa vårdkontakter är väldigt korta, säger Louise Laurell, överläkare och medicinskt ansvarig för barnskyddsteamet vid Skånes universitetssjukhus i Lund, till tidningen.

Handlingar som föräldrarna skickat till myndigheter visar att barnen ska ha besökt vården flera gånger de senaste tio åren. Men patientsekretessen gör att det inte går att se precis hur många.

Nyligen berättade Läkartidningen om nya riktlinjer och checklistor som Svenska barnläkarföreningen och Svensk förening för pediatrisk radiologi tagit fram för att använda vid misstanke om att barn far illa fysiskt. I samband med det berättade Louise Laurell om att osäkerhet hos personalen kan leda till att misstänkta missförhållanden inte anmäls.

– Man kan ha okunskap om hur man ska ställa frågor kring hemförhållanden och om hur själva anmälningsprocessen går till. Och man kan ha okunskap om vad som händer efter anmälan.

 

Läs även: 

Riktlinjer och checklistor ska fånga upp barn som far illa

Granskning visar vårdbrister när barn och vuxna dödas

Personal på akuten missar våld mot kvinnor

Kunskap om mäns våld mot kvinnor blir obligatoriskt på läkarutbildningen