Jesper Cederberg
jesper.cederberg@lakartidningen.se

Patienter med lättare besvär ska nu kunna få hjälp genom Region Skånes nyöppnade digitala tjänst. Det kan röra sig om exempelvis allergi, vissa hudbesvär, magproblem och akuta recept. Skulle patienten ändå behöva ett fysiskt besök så bokas tid vid aktuell vårdcentral.

– Vi vill kunna möta våra patienter på olika sätt utifrån olika behov och göra oss mer tillgängliga, säger Caroline Schön, digitaliseringsstrateg och specialist i allmänmedicin vid Region Skåne.

Förhoppningen är också att kunna frigöra tid på vårdcentralerna som kan användas till fler patienter som verkligen behöver fysisk vård. 

Kontakten mellan patient och vårdpersonal sker via textmeddelanden, vilket gör att ingen av parterna behöver kommunicera i realtid med varandra. Därmed spelar det kanske inte heller så stor roll att öppettiderna till en början är ganska begränsade; patienterna kan skriva när de vill, men nu i sommar svarar läkare och sjuksköterskor mellan 8 och 12 på vardagar och mellan 10 och 15 på helger.

Till en början är det bara en sjuksköterska och en läkare som bemannar tjänsten. Men både öppettider och bemanning kan i framtiden ändras beroende på söktrycket.

– Det är ett test vi gör nu under sommaren – vi har precis driftsatt det i skarpt läge, så det är under utveckling. Därför har vi inte heller valt att göra reklam ute bland våra patienter, utan vi vill smyga igång och testa våra processer och vårt verktyg för anamnesinhämtning. För det är också en stor förändring i vårt arbetssätt, det är inte bara ett IT-projekt, säger Caroline Schön.

I dagsläget finns ingen app utan tjänsten är tillgänglig genom webben. Än så länge hänvisas patienterna från den vanliga telefonkontakten mellan patient och vårdcentral, men i förlängningen är tanken att patienten ska kunna starta sitt digitala besök  genom en knapptryckning på vårdcentralens hemsida.

– Min förhoppning är att vi ska knyta till andra professioner också. Det är exempelvis barnmorska, dietist, fysioterapeut eller psykolog.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Region Skåne genomfört ett annat pilotprojekt med 1177 Vårdguiden. Där har sjuksköterskor på 1177 efter triagering över telefon kunnat erbjuda patienter digitala läkarbesök vid ett antal bestämda symtom.

– Vi har lyssnat till deras erfarenheter, bland annat kring vilka symtom som vi har valt att ha med. På så sätt har vi har dragit nytta av deras projekt, säger Caroline Schön.