Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting (SKL) beslutade på fredagen att sänka den så kallade utomlänsersättningen för digitala vårdtjänster. Organisationen rekommenderar nu att regionerna betalar 500 kronor för ett läkarbesök, jämfört med dagens 650 kronor. Kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut ska kosta 425 kronor, och kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal ska kosta 275.

– Vi har hittat en gemensam nivå där alla partier kände att vi var överens. Vi har diskuterat fram och tillbaka under våren och även kompletterat med en del skrivningar om hur vi ska jobba framåtsyftande, säger Marie Morell (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, till Läkartidningen.

Sänkningen är ändå mindre än det förslag som de rödgröna partierna lagt fram i sjukvårdsdelegationen. Enligt det skulle ett läkarbesök kosta 450 kronor. Som Läkartidningen berättade på onsdagen har också röster höjts för att helt ändra ersättningsmodellen. Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin anser att ersättning per besök stimulerar överkonsumtion av vård och det finns en risk att vårdgivaren väljer ut de patienter med högst vinstmarginal.

– Att ändra ersättningsmodellen är något vi har diskuterat under ganska lång tid. Jag tror inte att det är någon som egentligen tycker att systemet med en utomlänsersättning är optimalt. Därför finns i vårt beslut en att-sats om att vi ska jobba vidare med de här frågorna, säger Marie Morell som håller dörren öppen för att ersättningsmodellen kan ändras i framtiden.

SKL:s nya rekommendation till medlemmarna ska enligt organisationen skapa förutsättningar för att nya arbetssätt »integreras i det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt hållbart«. I slutändan är det upp till regionerna att besluta om ersättningsnivån. Det ska vara gjort senast den 1 oktober. De flesta privata digitala vårdgivarna slussar sin verksamhet via fysiska vårdcentraler i Region Jönköpings län och Region Sörmland.

SKL:s rekommendation för ersättningen har successivt sänkts de senaste två åren. 2016 låg den på mer än 2 000 kronor. I början av 2017 sänktes den till dryga 1 100. 2017 sänktes den till 650 kronor. En del av detta utgörs av patentavgiften där sådan betalas.

  

Läs även:

Uppmaning till SKL: Stoppa skenande kostnader för digital vård

Så mycket kostar digital vård