Uppdraget går ut på att kartlägga omfattningen av återinläggningar av den här gruppen, samt hur olika regioner hanterar saken.

– Gruppen multisjuka äldre växer vilket ställer högre krav på vården och omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett uttalande från Socialdepartementet.

– För att kunna bygga ett starkare samhälle behöver vi skapa oss en god uppfattning om vilka förebyggande åtgärder som behövs och hur uppföljningen av vård och omsorg kan förbättras, fortsätter hon.

2 miljoner kronor får Socialstyrelsen för detta under 2019. Hela uppdraget ska redovisas i september 2020.

I uppdraget ingår bland annat att se över vilka diagnoser som återkommer bland de som återinläggs. Myndigheten ska även analysera om det behövs ytterligare insatser i kommuner och regioner för att förebygga återinläggningar, samt undersöka hur uppföljningen sker efter att äldre har kommit tillbaka till sitt boende.