Läkartidningen berättade förra veckan om hur en tvist mellan stamcellsforskare, om publiceringsordning av vetenskapliga artiklar, blivit ett ärende för Expertgruppen för oredlighet i forskning.

Men enligt Expertgruppen rör det sig alltså inte om oredlighet.

»Oavsett om det fanns en överenskommelse om publiceringsordning eller inte kan denna inte hävdas utan bortre tidsgräns«, skriver Expertgruppen i ett yttrande och fortsätter:

»Av vad som framgår av handlingarna i ärendet måste denna tidsgräns anses passerad och därmed att ett eventuellt avtal om publiceringsordning i detta fall inte utgör grund för oredlighet i forskning«.

Bakgrunden till tvisten är att en forskare på Lunds universitet gett en forskare på Uppsala universitet tillgång till stamceller för forskning. 

Enligt Lundaforskaren har det skett under förutsättning att Uppsalaforskaren väntar med att publicera sina resultat tills Lundaforskaren själv hunnit få sin artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Uppsalaforskaren hävdar dock att någon sådan överenskommelse inte finns.

Eftersom tvisten – trots försök från de båda inblandade universiteten – inte gått att lösa begärde Uppsala universitet ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning.