Regeringens utredare Göran Stiernstedt. Foto: Thomas Carlgren

I december 2017 gav regeringen Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur man ska få bort vinstjakten i välfärden, samt hur man ska säkerställa att vårdens pengar går till det de är avsedda för.

I mars 2018 fick utredningen tilläggsuppdraget att analysera hur ett hållbart system för så kallade nätläkare kan skapas och hur sådana tjänster ska bidra till principen om vård efter behov. 

Tanken var att uppdraget skulle slutredovisas den 31 december 2018, men i maj förra året förlängdes utredningstiden till den 30 juni 2019.

I början av juni i år beslutade regeringen att utredningstiden förlängs ytterligare. Nu ska uppdraget slutredovisas senast den 30 augusti 2019.

Läs mer:

Sjukvårdens struktur bidrar till en ojämlik vård

Stiernstedts utredning förlängs

Digtal vård ska utredas

Stiernstedt utesluter inte förslag om vinstbegränsningar i vården

Göran Stiernstedt ska skapa »ordning och reda« i vården