Jens Thau, administrativ direktör och delägare i Clinic Horsted, som är Danmarks främsta privatklinik för smärtbehandling med medicinsk cannabis i centrala Köpenhamn.

Foto: Thomas Willads

Svenska patienter åker på så kallade »smärtlindringsresor« till Danmark för att få cannabispreparat som inte finns i Sverige utskrivna av danska läkare.

– Vi har hittills behandlat omkring 150 svenskar, säger Jens Thau, administrativ direktör och delägare i Clinic Horsted, som är Danmarks främsta privatklinik för smärtbehandling med medicinsk cannabis och ligger i centrala Köpenhamn.

Han berättar att de ser ett stigande intresse för medicinsk cannabis som smärtbehandling.

– Dels för att cannabis är en megatrend som rullar över västvärlden, men också för att människor är trötta och sjuka på opioider som de har blivit beroende av. Det är många som vill trappa ut morfinpreparat och börja med cannabis i stället, säger han.

Den svenska läkaren Claes Hultling är inte förvånad över att svenskar åker till Danmark för behandling.

– När man lever med kronisk smärta är man beredd att ta sig till månen om man får något som kan hjälpa, men det är inte bra. Jag tycker inte att Danmarks försök har känts seriöst. De öppnade alla portar så att i princip alla läkare fick skriva ut cannabis, då har det blivit dålig kontroll på det hela, säger han.

Men enligt Jens Thau är Clinic Horsted i stort sett den enda kliniken i Danmark som förskriver cannabis. Han beskriver de preparat de har tillgång till i försöksordningen, som Cannabis 2.0, där man har använt hela cannabisplantan och extraherat de aktiva substanserna så fullständigt som möjligt.

– När man extraherar och skiljer ut aktiva ämnen så förlorar man något av plantans styrka. Så vi tror på de medicintyper som vi kallar för fullspektrum där man har extraherat så försiktigt som möjligt och man får så mycket ut av plantan som möjligt, säger han.

Preparaten är tillverkade i Kanada och kan delas in i oljor och växtpreparat. Både bland oljorna och växtpreparaten har vissa mer av cannabidiol (CBD) och andra mer av tetrahydrocannabinol (THC), medan ytterligare andra har lika mycket av båda. Beredningsformerna styr hur snabbt effekten kommer.

– Med oljorna kommer effekten efter en timme eller två, medan den kommer direkt för växtpreparat som inhaleras med hjälp av en »vaporizer«, säger Jens Thau.

Han vill också gärna slå hål på en myt om vilken typ av patienter som söker hjälp i cannabisbehandling.

– Vår kärnpatient är en kvinna, 60 plus, som är nedsliten antingen av arbete eller av sjukdom. Det kan så klart också vara män, men det viktiga är att det i huvudsak är äldre som söker sig till oss som huvudmålgrupp. Många har uppfattningen att medicinsk cannabis är för 18–20-åriga män, men det är långt ifrån verkligheten, säger han.

Det är ingen skillnad på vilka preparat de kan skriva ut till svenska eller danska patienter. De danska patienterna får dock behandlingen subventionerad med 50 procent upp till en kostnad av 10 000 danska kronor, medan de svenska patienterna får betala hela kostnaden.

– Det är en ganska dyr behandling. Men som jämförelse kan man säga att Sativex i Sverige är ungefär tre gånger så dyrt som våra fullspektrumoljor. De svenska patienterna anser därför, trots transporter och annat, att det är attraktivt att åka till Danmark och köpa cannabismedicin hos oss, säger Jens Thau.

Det finns lite olika bud kring vad som egentligen gäller när de svenska patienterna ska resa tillbaka till Sverige med sin behandling. Jens Thau är medveten om oklarheterna, men stödjer sig på EU:s regelverk.

– Det är en gråzon, men om man är medborgare i ett Schengenland kan man resa fritt mellan Schengenländerna med medicin för 30 dagars förbrukning, säger han.

Läkemedelsverket anger betydligt hårdare regler på sin webbplats. Där står det att det är tillåtet att föra in preparat som innehåller extrakt av cannabis eller syntetiskt cannabis i en volym motsvarande fem dagar, medan preparat som innehåller växtdelar inte får tas in i landet om man inte har ett särskilt tillstånd från Läkemedelsverket, något som är synnerligen ovanligt.

Enligt Jens Thau har det dock inte varit några problem i praktiken.

– Vi har behandlat cirka 150 svenska patienter och hittills har det inte, vad jag känner till, hänt att de inte har fått ta med sig sin medicin till Sverige. Jag har svårt att föreställa mig någon svensk tullare som kan vara så petig att de skulle ta medicinen från en svensk cancerpatient när de tydligt kan se att den patienten har lagt mycket tid och pengar på att prova ut en medicin som är fullständigt ofarlig, säger han.

Försöksordningen i Danmark är här för att stanna, menar Jens Thau, som berättar att alla politiska partier, utom några extrema ytterlighetspartier, är positiva och röstade för försöket. Oavsett om det sitter en blå eller röd regering när försöket är slut så finns det ett stöd för behandlingen.

– Jag är helt övertygad om att det kommer att fortsätta, säger han.

Läs mer: 

Användningen av medicinsk cannabis ökar