Under torsdagen presenterades årets värdar i Sommar i Sveriges Radio P1 under högtidliga former. Och precis som vanligt finns några läkare med på listan över dem som ska prata under sommaren.

En av dem är Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författaren bakom flera omtalade böcker. »Hälsa på recept« – som han skrev tillsammans med Carl Johan Sundberg, professor vid Karolinska institutet – »Hjärnstark« och nu senast »Skärmhjärnan«.

 – Jag ska prata om varför vi mår så dåligt, när vi har det så bra. Vi har aldrig haft det så bra som vi har det just nu. Vi har aldrig levt längre och vi har aldrig varit friskare och fredligare än vad vi är i dag – och ändå verkar vi må skit, säger Anders Hansen, som kommer att vara sommarvärd den 25 juni. 

Tror du att det kan orsaka debatt, det som du kommer att prata om?

– Det här är känsliga ämnen, så de har alltid en tendens att orsaka debatt. Men jag har verkligen vridit och vänt på det, så att varenda mening och varenda ord ska vara solitt och förankrat. Dels att det är genomtänkt, men också att det finns vetenskaplig evidens kring det. 

Den 6 augusti tar ytterligare en läkare plats i etern. Nämligen Ingrid le Roux som i 40 år arbetat med utsatta kvinnor och barn i Sydafrikas fattigaste områden. 

– Jag kommer att prata om mitt liv och arbete i Sydafrika – ett fantastiskt spännande och dynamiskt land med stora utmaningar, säger hon till Läkartidningen.

Ingrid Le Roux har bland annat byggt upp en organisation som driver barn- och mödravårdskliniker i Kapstadens kåkstäder.  Hon har även utvecklat en modell med mentormammor som söker upp kvinnor och barn som är i riskzonen på grund av exempelvis undernäring, HIV, eller TBC. 

– Jag hoppas att mitt sommarprat ska göra att folk förstår Sydafrika lite bättre. Jag hoppas också att den här mentormammamodellen som vi utvecklat ska komma till Sverige. Vi håller på att arbeta med det just nu, att kunna ha den här modellen bland de nyinflyttade i Sverige.

Med på listan över sommarvärdar finns även andra som rör sig i den medicinska och vetenskapliga sfären.

Den 13 juli kommer Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och vetenskapsskribent, prata om »hur vi inte alltid tror på vetenskapen utan ibland har en tendens att tro på den bästa berättelsen – och hur vi med ett vetenskapligt förhållningssätt kan bli bättre på att skilja det som stämmer från det som inte gör det«. 

– Min förhoppning är att nå ut till personer som kanske inte normalt intresserar sig för vetenskap. Att nå ut brett och få folk att tänka till. Och kanske också få folk att inte bara peka finger när andra människor har fel, utan kanske fundera över när de själva är faktaresistenta idioter, som man ibland uttrycker det.