Det är Uppsala universitet som begärt ett yttrande från expertgruppen, på grund av det som utvecklats till en tvist mellan universiteten i Lund och Uppsala.

Enligt anmälan är bakgrunden till det hela att en forskare på Lunds universitet gett en forskare på Uppsala universitet tillgång till stamceller för forskning. 

Enligt Lundaforskaren har det skett under förutsättning att Uppsalaforskaren väntar med att publicera sina resultat tills Lundaforskaren själv hunnit få sin artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Men det håller Uppsalaforskaren inte med om. Hen hävdar att någon sådan överenskommelse inte finns – och att hen därför kommer att publicera så snart som möjligt, utan att invänta Lundaforskarens artikel.

Detta är enligt Lundaforskaren ett brott mot vad som avtalats och – anser hen – oredlighet i forskning.

Under diskussionerna parterna emellan har dessutom en tvist uppstått om huruvida Lundaforskaren ska få vara medförfattare på Uppsalaforskarens artikel eller inte.

Eftersom tvisten – trots försök från de båda inblandade universiteten – inte gått att lösa har Uppsala universitet nu alltså begärt ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning.

Och ett sådant är på gång, enligt Jörgen Svidén, kanslichef vid Överklagandenämnden för etikprövning.

– Vi kommer att yttra oss i den här frågan under veckan. Men till syvende och sist är det ju universiteten själva som beslutar i frågan, säger han.