2016 konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att det inte finns något regelverk för hur utländsk personal ska användas i Sverige vid en kris. Därför kan de inte snabbt ges behörighet att arbeta vid allvarliga händelser. 

Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram just ett sådant regelverk. 

– I Sverige ska alla ha tillgång till en god hälso- och sjukvård, även i kristider och vid extraordinära händelser. Om det uppstår ett behov av att ta in extra resurser utifrån ska detta hanteras utifrån ett tydligt regelverk, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.    

Myndigheten ska också komma med förslag som stärker beredskapen; hur utländsk hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna utses och få behörighet att arbeta i Sverige, redan innan en kris inträffar.

I rapporten 2016 kom Socialstyrelsen fram till att ett nytt system för tillfällig behörighet kan bli mer flexibelt och anpassas efter den rådande krissituationen, göra behörighetsprövningen skyndsam och öka förutsättningarna att ta emot personal genom internationella samarbeten.

Socialstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag den 14 juni 2020.

 

Läs även:

Terrordådet på Drottninggatan: Ett år efteråt – så är beredskapen

Tillgång på antibiotika vid kris och katastrof ska säkras

Attentatet i Stockholm: Brister finns i Sveriges beredskap

Så bra klarar sjukvården kriser