2010 försvann kravet att utse en patientansvarig läkare, PAL. I stället inrättades en ny bestämmelse om fast vårdkontakt, vilken inte behöver vara en läkare. Men Läkarförbundet har förordat ett återinförande av PAL, åtminstone i någon form, till alla patienter.

Frågan om PAL:s vara eller icke vara diskuterades också i Almedalen, under rubriken »Vem är ansvarig för att patienten blir frisk?«. Det blev ett samtal som till stor del kretsade kring patientens rättigheter och en lagstiftning som kan garantera detta.

Kanske satte en representant för patienterna fingret på problemet. Angelica Frithiof, ordförande i Strategiska patienter och Närståenderådet vid Karolinska universitetssjukhuset, berättade om hur hon fått jaga tider på olika vårdcentraler i stan, skickats runt mellan vårdgivare som inte kunde skicka digitala remisser och ständigt behövt »runda« primärvården och dra sin sjukdomshistoria en gång till.

– Det finns »gatekeepers« överallt. Vården måste vara lättillgängligt, sa hon.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren påpekade att en tydlig lagstiftning skulle underlätta mycket för att patienten inte hela tiden ska behöva fastna hos gatekeepers.

– Det är viktigt med en lagstiftning i botten som ger patienten rätt till en patientansvarig läkare, men också en rad andra saker där man säkerställer att vårdens tillgänglighet stärks. Har man det på plats kan vi också markera i våra system var patienten har varit, och då kan man kapa gatekeeper-leden.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, sa att hon till att börja med vill se till att alla vårdanställda och patienter runt om i Sverige faktiskt vet vilka rättigheter patientlagstiftningen ger. Sedan kan hon tänka sig att införa patientansvarig läkare på bredare front.

Angelica Frithiof tycker som patient dock inte att man ska »snöa in« på för många begrepp, som fastläkare eller patientansvarig läkare. För henne var tillgängligheten viktigast.

– För mig är snabb tillgänglighet mycket viktigare än kontinuitet. Jag vill snabbt ha ett flerpartssamtal med en reumatolog, en gastrospecialist, en öron-, näs- och halsdoktor och en farmakolog. Då pratar vi team för mig, det är jag som är kontinuiteten.

Anders Henriksson (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Kalmar, tyckte att just själva diskussionen med olika ingångar i kontinuiteten för patienten pekade på »den stora utmaningen«. Han tror inte att en lagändring egentligen är det mest primära.

– Någon vill inte ha en fast läkare, någon vill absolut ha en fast läkare, och någon vill söka vård på nätet. Det finns inte en modell som passar alla. 

– Man kan mycket väl kika på patientlagen och se om man kan justera något i den. Men till syvende och sist är det vad som sker ute på golvet som avgör om patienten får rätt vård eller inte. Det innebär att vi måste se till att driva en nära vård som är så kvalitativ som möjligt, sa Anders Henriksson.