I mars i år gjorde skyddsombud för Kommunal och Vårdförbundet en arbetsmiljöanmälan om den svåra situationen på Akademiska sjukhusets akutmottagning.

Upplands allmänna läkarförening följde senare upp med en egen anmälan, men den så kallade 6:6a-framställan riktade sig inte till arbetsgivaren Akademiska sjukhuset, utan till politiker och ledningen i Region Uppsala. 

I läkarföreningens anmälan lyfts bland annat det radikala förslaget att förstatliga Akademiska sjukhuset.

Sjukhuset svarade med att ett en handlingsplan tagits fram och att 21 fler vårdplatser skulle öppnas inom de närmaste månaderna.

Men situationen på akuten har bara förbättrats marginellt. Det framgår av en ny arbetsmiljöanmälan som skickats till Arbetsmiljöverket. Den skickades in strax efter att myndigheten genomfört en inspektion vid akuten.

I den nya anmälan, undertecknad av Knut Bodin, skyddsombud i läkarföreningen och representant för Saco, framförs en begäran om att Arbetsmiljöverket ska göra en ny inspektion.

I skrivelsen beskrivs arbetsmiljön på akuten som oacceptabel. Dagliga överbeläggningar gör att patienter blir kvarliggande på akuten, och att det är ett mycket pressat läge för personalen. Situationen på akuten uppges också påverka utbildningsläkarnas utbildning negativt.

Läs mer:

Huvudskyddsombudet: »Förstatliga Akademiska«

Sjukhusledningen lovar fler vårdplatser på Akademiska

Skyddsombud anmäler akuten på Akademiska