Omkring 30 procent av de fastställda vårdplatserna i Region Stockholm var stängda i förra veckan. Det innebär att antalet disponibla vårdplatser som är öppna och bemannade var cirka 2 300, enligt en rapport från regionen.

Enligt Dagens Nyheter vittnar anställda om att vårdplatsbristen gör att patienter vårdas färdigt på akuten, eftersom de inte kan läggas in.

– Veckorna efter midsommar har varit fruktansvärda. Vårdplatsbristen är den stora saken, då patienter tvingas vänta på en säng. Vi har haft patienter som färdigbehandlats på akuten på Danderyd. De har kommit in med blindtarmsinflammation, opererats och eftervårdats på akuten, och sedan skickats hem, säger Johan Styrud, kirurg på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, till Dagens Nyheter.

– Man har skruvat och skruvat på systemet år för år. Om det inte går bra för en patient så är det läkarna som står med ansvaret. Jag är djupt oroad, fortsätter han.

Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm, uppger för Dagens Nyheter att man den här veckan går ner på det lägsta antalet öppna vårdplatser i sommar. Han beskriver läget som »ansträngt men stabilt« och uppger att han inte fått några rapporter från sjukhusens chefläkare om att patientsäkerheten är hotad.

– Vi har inte så många vårdplatser öppna som vi skulle önska. Man får prioritera bland patienterna och se till att de som är svårast sjuka får hjälp först. När patienten kommer in bedöms om de behöver läggas in eller opereras, sedan görs kontinuerligt nya bedömningar. Men det är ett ansträngande jobb för personalen på akutmottagningarna, säger Patrik Söderberg till tidningen.