AT-läkare inom NU-sjukvården menar att underbemanning och bristande arbetsmiljö gör det svårt att bedriva en bra psykiatrisk vård.

– När det är så begränsade resurser och när man tvingas till nödlösningar blir inte vården så effektiv och optimal som vi vill ha den, säger Amanda Niklasson, ordförande i AT-rådet, till P4 Väst.

AT-läkarna pekar dessutom på att den pressade situationen gör att utbildningstillfällena blir lidande. Bland annat har flera föreläsningar, exempelvis om bipolär sjukdom och missbruk, fallit bort.

– Vi vill lära oss så mycket som det bara går. De som arbetar på psykiatrin gör sitt bästa och är oerhört kompetenta, men självklart påverkar det patienterna i slutändan när det är så pass pressat, säger Amanda Niklasson.

Enligt P4 Väst är en omorganisation av psykiatrin inom NU-sjukvården på gång. Olof Ekre, tillförordnad sjukhusdirektör för NU-sjukvården, menar att den nya organisationen kommer att leda till en bättre resursfördelning, och därmed också en bättre arbetsmiljö.

– Planen är ju förstås att arbeta för att få en mer stabil bemanning på alla poster. Det måste vara målet för att vi ska kunna ge en bra patientvård, säger han till P4 Väst.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om svårigheter för NU-sjukvårdens psykiatri. För snart ett år sedan skrev ett antal läkare en orosanmälan till NU-sjukvårdens ledning där de varnade för att läkarbristen hotade patientsäkerheten.

Läs också:

NU-sjukvårdens psykiatri anmäld till Arbetsmiljöverket

Läkare i NU-sjukvårdens psykiatri larmar: »Bortom all räddning«