Tina Crafoord, ordförande i Sveriges läkarförbunds chefsförening.

Dessa uppfattningar framkom vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby, som arrangerades av Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbunds chefsförening, onsdagen den 3 juli.

Seminariet, som hade rubriken »Läkare behövs som chefer i vården – om vi vill prioritera rätt för patientsäkerhet och lönsamhet«, innehöll bland annat en kort genomgång av den tidigare publicerade men fortfarande aktuella rapporten »Physicians role in the managment of health care«.

I rapporten, som gicks igenom av Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet, konstateras bland annat följande:
»Läkarchefer verksamma på sjukhus kan bidra till positiva utfall på följande resultatområden:
• Vårdkvalitet (hälsonytta, patientsäkerhet och patienttillfredsställelse)
• Hantering av finansiella och verksamhetsmässiga resurser
• Samhällsansvar (d.v.s. bidrag till samhället.)
• Personaltillfredsställelse, minskad personalomsättning och utbrändhet 
• Tillämpning av informationsteknologi
• Förändringsbenägenhet«

Seminariet hade bland annat frågan »Men ska läkare axla chefsskapet eller enbart vara tillgängliga som experter?« med i sin beskrivning. Den frågan hade panelen, som mest bestod av läkare, ett svar på, som innebar att den anslöt sig till tankarna i rapporten om att läkare som chefer inom vården tillför ett mervärde.

– Självklart stämmer det, sade Tina Crafoord, ordförande i Sveriges läkarförbunds chefsförening, om slutsatserna i rapporten

– Det är absolut en fördel att vara läkare, sade Brita Winsa, läkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Brita Winsa var dock tydlig med att även andra än läkare ska kunna vara chefer inom vården och talade om att det behövs mångfald när det gäller chefskapet inom sjukvården.

Av paneldeltagarnas inlägg framgick också att chefskapet kan se olika ut på olika nivåer. Per Mattsson, som är patientområdeschef på Karolinska universitetssjukhuset, pratade om vikten att vara närvarande ute och delta i vårdverksamheten. Men Peter Graf, vd för vårdbolaget Tiohundra, konstaterade att han behövde arbeta mycket med och genom ledningsgruppen.

Mot slutet av seminariet kom flera inlägg om vikten av olika insatser som kan sprida entusiasm och få läkare att vilja vara chefer. Det handlade om allt från att sprida goda exempel på saker som fungerar bra, till att stötta kollegor och (som Sveriges läkarförbunds chefsförening gör) erbjuda utbildning för chefer.