Ulf Näslund, prefekt vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson

Syftet med projektet – som har en budget på 15 miljoner kronor och ska pågå i tre år – är att helt enkelt bygga upp och etablera en miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik. 

Satsningen ska göra det möjligt för läkare och andra anställda i vården att kombinera kliniskt arbete med forskning. 

– Vi vill se till att det både finns doktorander och disputerade personer som kan vara handledare, så att det blir en verkstad med forskning i Örnsköldsvik, säger Ulf Näslund, prefekt vid medicinska fakulteten på Umeå universitet och den som koordinerar projektet där.

Det handlar också om att höja kompetensen och göra det attraktivt att arbeta i det här området – och i slutänden om att höja sjukvårdens kvalitet.

Ulf Näslund tror »att det nog är lite unikt« att ett universitet, en region och en kommun går ihop för att förbättra möjligheterna för medicinsk forskning på en ort.

– Jag har i alla fall inte hört talas om något liknande samarbete på det här tydliga sättet, säger han.

Ulf Näslund tycker att det ska bli spännande att se vad det blir av det hela.

– Det räcker inte att ställa pengar på plats för att det ska bli något, säger han och fortsätter:

– Det är avgörande att vi lyckas fånga forskningsintresserade människors intresse och hjälpa dem framåt – först då kan det bli en akademisk miljö. Men vi hoppas ju att det här ska bli en injektion framåt.

Projektet finansieras bland annat av Kempestiftelserna och Örnsköldsviks industrigrupp.